Choď na obsah Choď na menu
 


Foto Václav Mencl

Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov. Václav Mencl pôsobil v rokoch 1930-1939 v Štátnom referáte na ochranu pamiatok v Bratislave. Jeho pričinením sa realizovali prvé pamiatkové obnovy a opravy románskych a gotických kostolov na Slovensku, konzervovali sa hrady a súbežne sa realizovali aj archeologické výskumy týchto objektov. V roku 2004 bol v archíve Prava objavený do toho času nevydaný rukopis od Dobroslavy Menclovej o hrade Lietava. Keď sme si uvedomili význam štúdie, zrodila sa myšlienka publikovať ju a sprístupniť širokej verejnosti. V snahe zachovať autentickosť textu sme dbali na jeho verné zreprodukovanie a redakčné zásahy sa obmedzili iba na štylistické úpravy. Doplnky boli uskutočnené len v neúplných citáciách literatúry, pričom ďalšie dodatky a aktualizácie niektorých poznatkov sme uviedli v samostatnom závere tejto knihy. Kniha obsahuje predovšetkým dobové fotografie hradu od V. Mencla a ďalšie dobové i súčasné zábery. Do grafickej dokumentácie sme pritom zahrnuli autorkin pôdorys publikovaný v neskoršej samostatnej štúdii. Obrazovú časť publikácie sme navyše spestrili aj terénnymi skicami hradu od D. Menclovej približujúcimi pozadie autorkinej terénnej práce. Knihu je možné si zakúpiť na tejto webovej adrese: http://www.hradlietava.sk/zaujimavosti/publikacie.html

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.